Skip to main content Skip to section navigation

U hebt mij bedankt voor mijn deelname aan de enquête, maar ik ben zo blij dat iemand met deze enquête gestart is en ik hoop dat er heel wat informatie wordt verstrekt om kinderen vandaag te helpen. Ik wil u dan ook bedanken voor uw werk en ik wens u het allerbeste.

— Deelnemer aan de Internationale enquête voor overlevers

We doen nu een verkort onderzoek om meer overlevers te bereiken en van hun ervaringen te leren. Meer info.

Internationale enquête voor overlevers

Auch auf Deutsch En español

Om de unieke uitdagingen waarmee overlevers geconfronteerd worden beter te begrijpen, lanceerde het Canadian Centre in januari 2016 de eerste ronde van de Internationale enquête voor overlevers. Gedurende anderhalf jaar hebben 150 overlevers wereldwijd de uitgebreide enquête ingevuld, en waardevolle details en informatie verstrekt over hun ervaring.

Wij begrijpen hoe ongelooflijk moeilijk en zwaar het moet geweest zijn om de enquête in te vullen en we waarderen het ten zeerste dat zoveel overlevers de tijd hebben genomen om hun verhaal met ons te delen. Wij doen de enquête opnieuw in 2021 om meer overlevers te bereiken en verder te leren van hun ervaringen.

Ik moest netjes glimlachen en doen alsof ik het leuk vond, net als die vrouwen in de films, want dat was wat mannen die het in handen zouden krijgen, wilden zien…. Ik moest gewoonweg doen wat er van mij werd gevraagd. Dat was de reden waarom ik snel begreep dat het voor andere mensen bestemd was.

— Overlever in antwoord op de vraag: “Onder welke omstandigheden zouden, volgens de dader, de beeldopnamen aan iemand anders worden getoond?”

Resultaten van de Internationale enquête voor overlevers 2021

In september 2017 gaf het Canadian Centre de resultaten vrij van de Internationale enquête voor, nu volwassen, overlevers van wie het kindermisbruik werd opgenomen en/of online verspreid, met aanbevelingen om met deze afschuwelijke misdaad om te gaan. Enkele van de resultaten:

  • Nagenoeg 70% van de overlevers maakt zich zorgen door iemand herkend te worden wegens opnamen van seksueel kindermisbruik. Immers, 30 respondenten meldden dat ze geïdentificeerd werden door een persoon die beeldopnamen had gezien van hun seksueel misbruik als kind.
  • 58% van de respondenten meldde dat ze door meer dan een persoon misbruikt werden, terwijl 82% van de primaire daders in meerdere misbruikscenario’s de ouders of verdere familieleden van het kind waren.
  • 56% van de overlevers gaf aan dat het misbruik begon toen ze jonger dan vier jaar waren, en 87% was 11 jaar of jonger. 42% werd gedurende meer dan 10 jaar misbruikt.
  • Minstens 74 respondenten (nagenoeg 50%) waren overlevers van georganiseerd seksueel misbruik (misbruik waarbij meerdere daders seksueel misbruik plegen op kinderen).
  • 67% van de overlevers werd fysiek bedreigd met dreigingen van doodgaan of vermoord worden.
  • 85% van de overlevers vindt dat ze nood zullen hebben aan continue therapie/therapie in de toekomst.

Meer over wat we vernamen van overlevers (alleen beschikbaar in het Engels en het Frans)

Ik herinner mij dat ik mij vernederd voelde toen de dader aan een ander kind (dat ik leuk vond) foto’s toonde van mijn misbruik (met koorden). Ik schaamde mij en ik wilde deze beeldopnamen wegstoppen zodat het vrijwel onmogelijk zou zijn om ze te tonen. Het tonen ervan zou mij medeplichtig maken aan wat volgens mij een misdaad was waarvoor ik althans gedeeltelijk verantwoordelijk was.

— Overlever in antwoord op de vraag: “Beschrijf welke invloed het bestaan van de beeldopnamen van uw misbruik had op uw beslissing om het aan iemand te vertellen (in voorkomend geval).”

Aanbevelingen voor verandering

De resultaten van de enquête wijzen op de dringende nood aan onmiddellijke actie door de internationale gemeenschap en de implementering van de volgende aanbevelingen:

De beschikbaarheid van zowel nieuwe als bestaande beeld- en video-opnamen van seksueel kindermisbruik op publiek toegankelijk internet beperken. Het moet worden overwogen om Project Arachnid als globaal platform te gebruiken om de aanwezigheid van online materiaal van seksueel kindermisbruik te ontdekken, en om verzoeken om verwijdering te richten aan hostingproviders, de aanwezigheid van de content op hun service te signaleren, en onmiddellijke verwijdering van het materiaal te eisen.

Opleiding en training inzake seksueel kindermisbruik onder professionelen verbeteren zodat ze het misbruik kunnen vaststellen en er adequaat op kunnen reageren. Personen in een positie waarin misbruik wordt ontdekt, moeten een beter begrip hebben van de dynamiek van verschillende misbruiksituaties, het complexe proces van de onthulling, en de rol van technologie in het faciliteren van seksueel kindermisbruik.

De coördinatie en communicatie versterken tussen alle systemen en entiteiten die met slachtoffers van seksueel kindermisbruik en online uitbuiting te maken krijgen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, kinderwelzijn, scholen, hotlines, therapeuten, politie, industrie, organisaties voor dienstverlening aan kinderen, en belangengroepen.

Uitgebreide systemen en rechtsmiddelen ontwikkelen voor een adequate erkenning van de rechten en unieke behoeften van slachtoffers van wie het misbruik werd opgenomen. Dit omvat toegankelijke, deskundige therapeuten en haalbare mechanismen voor financiële compensatie. Overlevers moeten ook de gelegenheid krijgen om hun stem te laten horen binnen het strafrechtstelsel (bv. slachtofferverklaringen).

[De enquête] heeft mij veel goed gedaan. Ik kon werkelijk aan anderen vertellen wat ik voelde zonder eigenlijke belemmeringen. Het gaf mij ook een gevoel van controle over een deel van het gebeurde.

— Overlever

Bericht voor overlevers van seksueel kindermisbruik

Bent u een overlever van seksueel kindermisbruik? Ons team werkt hard om een positieve verandering teweeg te brengen voor u en voor toekomstige generaties van overlevers. We zijn ervan overtuigd dat er verandering op komst is.

Het is belangrijk dat we met het publiek de realiteit delen over wat we zien en horen van overlevenden, en wat we leren via ons onderzoek en technische oplossingen. Gezien het belang om direct van overlevers te horen en gezien de reacties tot dusver, zijn we van plan om de enquête open te laten. We merkten dat sommige overlevers die hun enquête hebben gestart, deze nog willen vervolledigen, en dat anderen, die onze site voor het eerst bezoeken, ook hun stem willen laten horen. In het Canadian Centre zetten we ons in om te leren van uw ervaringen en willen we de unieke uitdagingen waarmee u werd geconfronteerd, beter begrijpen. Uw stem kan verandering brengen.

Neem deel aan de Internationale enquête voor overlevers

Als u het invullen van de enquête, of het lezen van de informatie in ons verslag van de Internationale enquête voor overlevers, moeilijk of problematisch vindt, raden we u aan om steunverleners te vinden in uw gemeenschap. Dit kunnen persoonlijke steunverleners (familie en vrienden) of professionele steunverleners zijn (bv. therapeuten, psychologen, psychiaters, begeleiders, en instanties voor crisisrespons).

Als u ons direct wilt spreken over uw ervaring, meer wilt leren over de resultaten, of als u vragen hebt over de enquête, of als u meer wilt leren over ons werk met overlevers, neem hier contact op met ons.

Support our work. Donate today.

Be a part of something big. As a registered charitable organization, we rely on donations to help us offer our programs and services to the public. You can support us in helping families and protecting children.

Donate Now